Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Kaip vieno žmogaus blogi veiksmai paveikė Fatimos Saulės stebuklą

Užsisakykite šią knygą jau šiandien!

1917 m. gegužės 13 d. Fatimoje (Portugalija) trims vaikams apsireiškė Dievo Motina ir paprašė jų sugrįžti tryliktą dieną per ateinančius penkis mėnesius. Tačiau rugpjūčio 13 d. Liucijai, Jacintai ir Pranciškui nepavyko nuvykti į apsireiškimo vietą, nes netoliese esančio Ouremo meras juos suėmė ir uždarė į kalėjimą, grasindamas išvirti aliejuje. Galiausiai jie buvo paleisti.

Mergelė Marija vaikams pasirodė vėliau, devynioliktą to paties mėnesio dieną.

Per šį trumpą apsireiškimą Dievo Motina pasakė kai ką labai svarbaus. Jos veidas pasidarė rimtas ir net nusiminęs. Tada Dievo Motina užsiminė apie būsimą stebuklą, kurį ji turėjo padaryti spalio mėnesį, sakydama: “Jei jie nebūtų išvežę jūsų į Ouremą, stebuklas būtų buvęs dar didesnis”.

“Saulės stebuklas” įvyko spalio mėnesį ir visus apstulbino savo antgamtiškumu bei monumentaliais saulės judesiais. Jis pranoko visus įsivaizdavimus. Jis buvo bauginantis, tačiau didingas. Stebuklo liudininkai patyrė ypatingų malonių, išgydymų ir atsivertimų – net ir būdami už daugelio mylių.

Kad ir koks didingas buvo šis stebuklas, jis turėjo būti dar didingesnis. Tačiau dėl Ouremo mero ir jo bendrininkų veiksmų stebuklas sumenko.

Taigi daug stebuklingų išgydymų ir atsivertimų neįvyko dėl šio vyro kaltės. Vieno ar kelių asmenų veiksmai gali turėti įtakos tam, ką Dievo Motina nuspręs padaryti. Kai nusidedame, įžeidžiame Dievą, kuris gali nuspręsti nesuteikti pasauliui savo malonių.

Jei vienintelis blogas Ouremo mero veiksmas turėjo tokį poveikį dangui, galime įsivaizduoti, kokią įtaką dangui turės šventvagystė, piktžodžiavimas, kontracepcija, abortai, svetimavimas, ištvirkavimas, homoseksualumas ir tos pačios lyties asmenų “santuokos”.

Kiekviena nuodėmė įžeidžia Dievą, tačiau turime atsižvelgti ir į milijardus sunkių mirtinų nuodėmių, mestų Dievui į veidą. Šie nusikaltimai nusipelno neįsivaizduojamų bausmių, atitinkančių atitinkamą proporciją.

Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad Dievo Motina skundėsi dėl XX a. pradžios nuodėmių. Tuo metu santuokos ir šeimos vis dar buvo beveik nepažeistos. Skyrybos, abortai, ištvirkavimas, sodomija ir kitos ydos tuomet buvo neteisėtos. Tačiau Dievo Motiną vis tiek nepaprastai liūdino to meto nuodėmės. Šiandien Ji turi liūdėti daug labiau.

Tokios didelės nuodėmės akivaizdoje galime daug ką padaryti. Galime garbinti Dievą ir melstis. Galime atlyginti už savo ir pasaulio nuodėmes. Taip pat turime veikti protestuodami prieš tiek daug viešojoje erdvėje daromų nedorybių. Mūsų protestas, atgaila ir maldos taip pat turi būti atliekami viešai. Tokia drąsi vieša pozicija yra mūsų meilės Dievui išraiška.

Tokie veiksmai taip pat rodo mūsų uolumą dėl nusidėjėlių atsivertimo ir išgelbėjimo. Mūsų drąsūs veiksmai gali dar labiau paskatinti Dievo Motiną padauginti nuolankius mūsų pastangų nuopelnus. Dėl to Ji gali neproporcingai daug suteikti atsivertimo ir atgailos malonių.

Be to, tie, kurie veikia dabar, gali tikėtis Dievo Motinos pagalbos bausmių ir išbandymų metu. Būkime kaip Fatimos vaikai, o ne kaip Ouremo meras.

Jonas Šaulys pagal www.tfp.org

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020