Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

„Jaunųjų kryžiaus žygis už Lietuvą“ ir kitų katalikiškų iniciatyvų atstovai meldėsi už Lietuvos atsivertimą ir katalikiškos valstybės atkūrimą!

Jaunųjų Kryžiaus Žygio Už Lietuvą iniciatyva dalyvavo dviejuose renginiuose, skirtuose Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Pirmiausia Kaune, kur pirmoje dienos pusėje vyko visuomeninių organizacijų ir jaunimo eisena, o vakare Vilniuje vyko maldos akcija – Vieša Rožančiaus Malda prie Bazilijonų vienuolyno vartų.

Kaune žygio dalyviai nešė vieną plakatą su užrašu „Jaunimo kryžiaus žygis už Lietuvą“, kurioje buvo pavaizduota Fatimos Dievo Motina, Lietuvos husarai, naikinantys marksistinę žvaigždę, ir rožančius – pagrindinis katalikų riterio ginklas. Antrajame plakate buvo užrašyta: „Atkurkime katalikišką valstybę!“.

Vakare Vilniuje prie Bazilijonų vienuolyno vartų vyko Jaunųjų Kryžiaus Žygio Už Lietuvą organizuota maldos akcija – Vieša Rožančiaus Malda. Su savo transparantais atėjo grupių „Lietuva meldžiasi“, „Rožinio kelio“, Krikščioniškosios kultūros instituto atstovai su transparantais su auksiniu liūtu ir užrašu „Tradicija – Šeima – Nuosavybė“. Akcijos dalyviai laikė taip pat du didelius plakatus su užrašais „Atkurkime katalikišką valstybę!“.

Maldos intencijos buvo Lietuvos atsivertimas ir katalikiškos valstybės atstatymas. Dalyviai meldėsi rožančių, giedojo katalikiškas giesmes ir patriotines dainas.

Tuo pat metu greta vyko mitingas prieš Deglų Eiseną, kurį organizavo organizacija „Pro Patria“. Deja, šioje akcijoje nebuvo matyti jokių katalikų tikėjimo išraiškų. Viešojo Rožančiaus Maldos dalyviai taip pat meldėsi už Deglų Eisenos dalyvių atsivertimą.

Jonas Šaulys

Nuotraukas ir vaizdo įrašą galite pamatyti galerijoje:

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020