Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Fatima: tragedijos ar vilties pranašystės?

Kodėl gerasis Viešpats Dievas siunčia žmonijai bausmes nelaimių, epidemijų ir karų pavidalu? Apie tai skaitykite knygoje “Fatima: tragedijos ar vilties pranašystės?”

Tebūnie pagarbintas Jėzus Kristus ir visada Mergelė Marija!

Gerbiamieji, 

norime Jums pristatyti pasaulinio garso knygą – Fatima: tragedijos ar vilties pranašystės?

Knygos autorius – Antonio A. Borelli – aukščiausio lygio šios srities ekspertas, žinomas visame pasaulyje.

Knygoje priimtinai ir paprastai aprašyti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai Fatimoje 1917 m. Marijos apsireiškimai palietė visą pasaulį. Marijos atskleista žinia Fatimoje šialis laikais yra daug aktualesnė, nes mes esame gyvi liudininkai visų Jos pranašysčių, su kaupu išsipildžiusių XX amžiuje.

Jau daugiau nei 100-tas metų nuo pasaulį nustebinusio ir nuostabiausiu XX a. antgamtiniu reiškiniu tapusio įvykio, kurio metu Marija, Dievo ir visų mūsų Motina, pakvietė atsiverti Jos motiniškai meilei per Dievišką Gailestingumą.

Labai svarbu perskaityti šios knygos turinį būtent mūsų laikais. Karo prie Lietuvos sienų sukeltas neramumas turėtų dar labiau paskatinti mus pažinti Dievo valią, kurią Viešpats Dievas panorėjo paskelbti per Dievo Motiną – Švenčiausiąją Mergelę Mariją.

Labai dažnai nesuprantame, kodėl Viešpats Dievas siunčia į Žemę vienokias ar kitokias bausmes nelaimių, epidemijų ir karų pavidalu. Būtent tam, kad tai geriau suprastume platesniame nei vien asmeniniame kontekste, reikėtų perskaityti šią knygą.

Knyga isversta į 18 kalbų ir išplatinta daugiau kasp 4,7 milijonų kopijų tiražu. Išsamiai dokumentuota, sulaukusi pagyrimų iš gausybės kardinolų ir vyskupų, mielai skaitoma ir mūsų tautiečių.

Knyga turi daugiau kaip 100 puslapių ir daugybę iliustracijų, o jos parengimo ir platinimo išlaidos – tik 5 Eurai.

Užsisakykite knygą jau šiandien!

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020