Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Didelė Fatimos Dievo Motinos pergalė!

Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventės dieną, JAV Aukščiausiasis Teismas balsų dauguma (6 prieš 3) panaikino liūdnai pagarsėjusį Roe prieš Wade sprendimą, kuriuo buvo suteiktas federalinis leidimas daryti abortus visose JAV valstijose.

Į šį 1973 m. sprendimą visada apeliuoja kairiajai abortų šalininkų organizacijai ir judėjimai, siekdami užkirsti kelią bet kokiems, net menkiausiems abortų apribojimams atskirose valstijose, teigdami, kad jis suteikia tariamą “teisę į abortą”.

Kita vertus, judėjimas “Už gyvybę” visus šiuos dešimtmečius kovojo už tai, kad šis kairiųjų primestas sprendimas būtų panaikintas visoje šalyje. Dabar ši svajonė, kuri daugelį metų atrodė visiškai nereali, išsipildė! Dabar sprendimas apriboti ar įteisinti abortus perkeliamas į atskiras valstijas.

Tačiau tai didžiulis įvykis ne tik Amerikai, bet ir visam pasauliui! Tai yra precedentas, kad šie kairiųjų sukurti įstatymai, skatinantys kultūrinę marksistinę darbotvarkę, gali būti persvarstomi!

Kaip rašo teisėjas Samuelis Alito: “Mūsų nuomonė nėra pagrįsta požiūriu į tai, ar prenatalinė gyvybė turi kokias nors teises, kurias ji turi po gimimo, ir nuo kurio momento. Priešingai, mūsų oponentų nuomone, žmonėms primetama tam tikra teorija, numatanti teisių įgijimą pagal amžių. Jų nuomone, Konstitucija reikalauja, kad valstybės laikytų, jog vaisius neturi net pačios svarbiausios žmogaus teisės – teisės į gyvybę.”

Mums, katalikams, visa tai vis dėlto rodo, kad šį pavasarį popiežiaus Pranciškaus įvykdytas Rusijos pašventinimas davė dar vieną ir labai reikšmingą vaisių (Sovietų Rusija buvo pirmoji šalis Europoje, įteisinusi abortus, ir jie, be jokios abejonės, buvo viena iš esminių jos klaidų, kaip sakė Fatima, pasklidusių po visą pasaulį). O tai, kad ši liūdnai pagarsėjusi byla buvo peržiūrėta Švenčiausiosios Jėzaus Širdies, neatsiejamos nuo Fatimoje paskelbtos Nekaltosios Marijos Širdies, šventės dieną, yra dar svarbiau! Tokių sutapimų nebūna.

Žinoma, JAV demokratai, vadovaujami nominalaus kataliko Bideno, jau stojo į kairiųjų už abortus pasisakančių organizacijų pusę prieš šį Aukščiausiojo Teismo teisėjų (tarp kurių yra penki ne nominalūs, bet praktikuojantys katalikai) sprendimą, ir pareikalavo, kad jis būtų atšauktas. Tačiau, jie turės sunkiai dirbti, kad tai padaryti, ir net jei jie ketina išplėsti teismą užpildyti jį su kairiųjų, priimti naują Roe-panašų sprendimą (melskimės, kad taip neatsitiks), tai nebus taip lengva… Tuo tarpu sprendimas byloje Roe prieš Wade tapo istorija, todėl turime pagrindo dėkoti Dievui ir su viltimi žvelgti į ateitį.

Daugelyje prieš abortus pasisakančių aktyvistų ir Roe v Wade bylos peržiūros šalininkų plakatų rašoma: “Mes esame karta po Roe”. Ir, visai tikėtina, kad tai yra tiesa! Galbūt prasideda nauja era. Visa tai suteikia vilties!

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020