Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Akcija „Lietuva meldžiasi“

Akcija „Lietuva meldžiasi“ – vieša Rožančiaus malda už mūsų Tėvynę. Šiuo metu daugybė įvairių pasaulio valstybių tikinčiųjų jungiasi į maldos grupes ir renkasi prie miestų, miestelių, bažnyčių ar kryžių viešai melstis Rožančių už savo valstybes ir katalikų tikėjimo išsaugojimą.

Sekdami jų pavyzdžiu, organizuojame akciją „Lietuva meldžiasi“, kurios metu kviečiame jungtis į viešą Rožančiaus maldą.

KODĖL: Kad pašvęstume mūsų šalį Dievo Motinai prašydami visiems piliečiams vienybės ir taikos.

KADA: Paprastai trečiadieniais 18 val.

KUR: Norime melstis ne tik namie ar bažnyčioje, bet ypatingai viešose vietose visuose miestuose ir kaimuose

KAS: Visi, kuriems rūpi Lietuvos gerovė. Prašome pakviesti draugus, kaimynus ir pradėkime melstis! Atsineškite žibintų ir žvakių.

KAIP: Meldžiamės rožančių ir giedame giesmes; trukmė apie 30 minučių.

KIEK ILGAI: Tol kol mūsų šalis, kaip ir daug kitų, yra krizėje, viešai melsimės mūsų tėvynės intencijomis ir pašysime Mergelės Marijos užtarti pas Jos Dieviškąjį Sūnų. Po to toliau melsimės rožančių, kaip prieš mus gyvenę kartos.

Atsispausdinkite ir dalinkitės skrajutėmis.

Su akcijos organizatoriais galite susisiekti el. paštu lietuva.meldziasi@gmail.com.

Taip pat galite prisijungti prie Telegram kanalo @maldauzlietuva.

Pagal www.rozancius.lt

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020