Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Šventasis Juozapas ir jo pamirštas vaidmuo nuostabiame “Saulės stebukle”!

Kovo 19 d. Bažnyčia mini šv. Tačiau tik nedaugelis prisimena, kad Šventosios Šeimos globėjas taip pat dalyvavo Fatimos saulės stebukle. Įvykiai, susiję su paskutiniu apsireiškimu Fatimoje, yra labai svarbūs norint suprasti šiandieninio pasaulio būklę, todėl šventojo Juozapo vaidmuo juose yra dar svarbesnis.

Po Saulės stebuklo ir Švenčiausiosios Mergelės apsireiškimo kulminacijos šventasis Juozapas taip pat pasirodė trims jauniems aiškiaregiams. Tėvas Džonas de Marčis (John de Marchi) savo knygoje “Tikroji Fatimos istorija” (The True Story of Fatima) tai aprašo taip:

“Kairėje saulės pusėje pasirodė šventasis Juozapas, kairėje rankoje laikydamas Kūdikėlį Jėzų. Šventasis Juozapas išniro iš šviesaus debesies vos krūtinės aukštyje, kad galėtų pakelti ranką ir kartu su Kūdikiu Jėzumi tris kartus padaryti kryžiaus ženklą virš pasaulio. Kol šventasis Juozapas darė kryžiaus ženklą, į dešinę nuo saulės spindėjo Švenčiausioji Mergelė, apsirengusi mėlynais ir baltais Rožinio Dievo Motinos drabužiais.

Tuo tarpu Pranciškus ir Jacinta maudėsi nuostabiose saulės spalvose ir ženkluose, o Liucija turėjo privilegiją žiūrėti į raudonai apsirengusį Dievo Atpirkėją, kaip Dievo Motina buvo išpranašavusi, laiminantį pasaulį. Kaip ir šventasis Juozapas, Jis buvo matomas tik nuo krūtinės į viršų. Šalia Jo stovėjo Švenčiausioji Mergelė, dabar apsirengusi violetiniais Dievo Motinos rūbais, bet be kalavijo. Galiausiai Švenčiausioji Mergelė vėl pasirodė Liucijai visoje savo nežemiškoje didybėje, apsirengusi paprastais rudais Karmelio kalno drabužiais.”

Šis paskutinis apsireiškimas Fatimoje nurodo tris konkrečias pamaldumo Dievo Motinai formas, kurias esame kviečiami praktikuoti per “paskutinę kovą” su šėtonu. Tai pamaldumas į Pilnutinę ir Nekaltąją Marijos Širdį, šventasis rožinis ir rudasis škaplierius.

Tačiau taip pat nepaprastai svarbu pažymėti, kad paskutinis Fatimos apsireiškimas taip pat nukreipia mus į šventojo Juozapo užtarimą, kurį mūsų Viešpats glaudžiai susiejo su savimi, teikdamas pasauliui palaiminimą.

Pagal www.pch24.pl

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020