Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Šarūno Pusčiaus ir Aleksandro Strelcovo kalba mitinge prie Katedros 2021–09–10

Gudija ir Lenkija remia tikrąją Lietuvą! Mes turime atkurti katalikišką valsybę! Prieš marksizmą ir liberalizmą!

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020