Lituania Catholica

Katalikiška Lietuva

Mirė popiežius vyresnysis Benediktas XVI – Requiescat In Pace

Jis išėjo pas Viešpatį 9.34 val. „Mater ecclesiae” vienuolyne Vatikane, kur gyveno nuo netikėtos abdikacijos 2013 m.

Aštuonerius metus jis vadovavo Katalikų Bažnyčiai. Vyresnysis popiežius mirė sulaukęs 95 metų.

Benediktas XVI buvo 265-asis Katalikų Bažnyčios popiežius ir pirmasis vokietis nuo popiežiaus Viktoro II (1055-57 m.).

Prieš išrinkimą šventojo Petro įpėdiniu 1983-2005 m. jis ėjo vienas iš aukščiausių Vatikano pareigų – Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefekto pareigas.

DALINTIS ŠIU ĮRAŠU

© Katalikiška Lietuva 2020